U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Vereniging Nieuws

 

Algemene ledenvergadering

Op 2 maart 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden.  De opkomst viel jammer genoeg tegen. De aanwezige leden gaven blijk van enthousiasme en zijn blij met de huidige stand van zaken.

De kascontrolecommissie heeft een tussentijdse ledenwisseling ondergaan ten gevolgen van het vertrek van één van de leden.

Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Vertrekkend bestuurslid Tjeerd van der Zwan werd bedankt voor de geleverde inzet. Een hartelijk welkom voor de nieuwe secretaris Lisa Luchies werd uitgesproken. We zijn ontzettend blij dat het toch gelukt is een nieuw bestuurslid te vinden. Er blijft nog een vacature voor de coördinatie van evenementen openstaan. We nodigen iedereen uit om nog eens na te denken over beschikbaarheid voor de vereniging.

De jaarstukken werden positief ontvangen en door de ALV goedgekeurd. Beleidsplan en huishoudelijk reglement werden uitgelicht behandeld en kregen ruime instemming.

De hoop werd uitgesproken dat we op deze voet verder kunnen gaan.

Tijdens het uitwisselen van ideeën over een grote oefenavond werden er voldoende ideeën geuit om mee verder te kunnen.

 

Jaarstukken

De jaarstukken zullen direct na de eerstvolgende bestuursvergadering als downloads op de pagina Archief worden weergegeven.

 

Website

Aan de website is een nieuwe pagina toegevoegd. Op de pagina Archief zijn de officiële documenten als: statuten, jaarstukken, huishoudelijk reglement te vinden. De documenten zijn als downloads (pdf) beschikbaar.

 

Oefenavond

Één van onze leden heeft geregeld dat er een oefenavond in samenwerking met het bedrijf waar hij werkt kan plaatsvinden bij dit bedrijf. De plannen zouden worden uitgewerkt maar naar aanleiding van de COVID-19 pandemie zullen we een aantal zaken moeten heroverwegen. Zodra hierover meer bekend is wordt u via de website en de herhalingslessen op de hoogte gehouden.

 

 

Bestuur-samenstelling

Fenny Dekker voorzitter.

Lisa Luchies secretaris.

Dominique de Jonge  penningmeester.

Vacant   evenementen-coördinatie.

Bestuur-ondersteuning

Vacant  materiaalbeheer.

Arnold Geerlings onderhoud aan de website.