U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Herhalingslessen EHBO/EHAK 2020. 

EHBO Herhalingslessen en het Covid-19 protocol

 

In verband met de COVID-19 pandemie hadden we de lessen in het voorjaar laten vervallen. 

De najaarslessen mogen doorgaan.

Op basis van de RIVM richtlijnen en de ruimte die de Noorderbreedte heeft is het mogelijk om les te geven. Uiteraard zal er in de lessen rekening worden gehouden met de regelgeving rondom COVID-19.

Concreet betekent dit dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om de belangrijkste onderdelen van de EHBO te herhalen.

Dit betekent dat de leden die normaal twee zaterdagochtenden komen nu één zaterdagochtend kunnen komen.

De leden die normaal 6 avonden volgen nu twee avonden kunnen volgen.

Het programma zal door onze docent, Bianca worden aangepast.

De avonden zullen geclusterd worden.

Cluster 1: maandag 28 september en maandag 12 oktober

Cluster 2: Maandag 5 oktober en maandag 26 oktober

EHAK en inhaal: maandag 2 november.

 

Voor alle herhalingen is opgave verplicht.

Dus je geeft je op voor één zaterdagochtend of voor cluster 1 of 2 of voor EHAK.

Bij de indeling zal er rekening worden gehouden met familie, deze worden zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst indien mogelijk hier bij opgave al rekening mee houden.

 

Het Nederlands instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV), het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben gezamenlijk een protocol opgesteld om EHBO-, Reanimatie-, BHV- en overige veiligheidscursussen te kunnen geven rekening houdend met de voorschriften van het RIVM.

 Bron: NRR

Basale reanimatie tijdens COVID-19 buiten het ziekenhuis

Brancheprotocol BHV-, EHBO-, reanimatie en veiligheidscursussen tijdens COVID-19 pandemie

 

 De verlengingen van oktober 2020 zijn aangevraagd en waarschijnlijk in alle gevallen verleend. Het Oranje Kruis heeft een coulance regeling getroffen. Dit geeft ons als opleidingsinstituut de mogelijkheid om voor de komende periode diploma’s te verlengen zonder volledig te voldoen aan de normale eisen van het Oranje Kruis.

 

 Met vriendelijke groet,

 Namens het bestuur,

 

Fenny Dekker    Voorzitter

 

 

EHBO Avondherhalingen

Plaats: De Noorderbreedte Meteoor 3 te Klazienaveen

Tijd: 19.30-21.30 uur

 

Cluster 1:

Maandag   28 september

Maandag   12 oktober

 

Cluster 2:

Maandag   5 oktober

Maandag   26 oktober

 

EHAK

Maandag   2 november

 

EHBO Dagherhalingen

Plaats: De Noorderbreedte Meteoor 3 te Klazienaveen

Tijd: 8.30-12.30 uur

 

Zaterdag    3 oktober

 

De herhalings les van Zaterdag 7 november komt te vervallen i.v.m.

strengere Covid-19 maatregels, u krijgt bericht wanneer deze herhalingsles

wel plaats kan vinden.