Web Analytics Made Easy -
            StatCounter
  • A
  • A
  • A
 

Info. Vereniging

 
Algemene Ledenvergadering 2022

De nieuwe datum voor de algemene ledenvergadering 2022 is vastgesteld, 8 maart 2022, alle leden krijgen hier een officiële uitnodiging voor via het bij ons bekende e-mailadres.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2022

1. Opening

2. Notulen ALV 2021

3. Jaarstukken

. -Algemeen jaarverslag

. -Financieel jaarverslag

. -Verslag kascommissie

. -Dechargeverlening

4. Bestuurssamenstelling / bestuursbenoeming / benoeming kascommissie

5. Herhalingslessen / opleidingscursus

6. Rondvraag

7. Sluiting

Nieuw of ander e-mailadres ? geeft u dat even door aan onze secretaris via e-mail secretaris@ehboklazienaveen.nl .


De jaarstukken kunt u inzien en/of downloaden via de link Verenigingsarchief.


Bestuur-samenstelling

Voorzitter: Fenny Dekker

Secretaris: Lisa Luchies

Penningmeester: Dominique de Jonge

Vacant: Evenementen Coördinator.

Bestuur-ondersteuning

Materiaalbeheer: Annechien Veldman

Web en Sociale Media: Arnold Geerlings