Web Analytics Made Easy -
            StatCounter
  • A
  • A
  • A
 

Info. Vereniging

 
Algemene Ledenvergadering 2024
12 maart start 19.30.

Agenda Algemene Ledenvergadering

1. Opening

2. Notulen ALV 2023

3. Jaarstukken

. -Algemeen jaarverslag

. -Financieel jaarverslag

. -Verslag kascommissie

. -Dechargeverlening

4. Bestuurssamenstelling / bestuursbenoeming / benoeming kascommissie

5. Herhalingslessen / opleidingscursus

6. Rondvraag

7. Sluiting

8. Aansluitend herhalingsles

Nieuw of ander e-mailadres ? geeft u dat even door aan onze secretaris via e-mail secretaris@ehboklazienaveen.nl .


De jaarstukken kunt u inzien en/of downloaden via de link Verenigingsarchief.


Bestuur-samenstelling

Voorzitter: Fenny Dekker

Secretaris: Lisa Luchies

Penningmeester: a.i. Fenny Dekker

Evenementen Coördinator: Gerda Schenk

Bestuur-ondersteuning

Materiaalbeheer: Annechien Veldman

Web en Sociale Media: vacant